Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w Naszej Szkole w roku szkolnym 2015/2016:

Adamiak Karol muzyka
Broniecka Mirosława edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
Chenczke Marianna przyroda
Cholajda Tyczyńska Natalia język angielski
Domagała Wioletta religia, wychowawca w świetlicy
Frankiewicz Alina edukacja wczesnoszkolna, wychowawca w świetlicy
Gawron Anna plastyka
Janiak Żaneta edukacja wczesnoszkolna
Jarzębska Harasna Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Józefiak Mariola wychowawca świetlicy
Korzekwa Kinga edukacja wczesnoszkolna
Kopycka Magdalena matematyka
Kupaj Dawid wychowanie fizyczne
Lis Katarzyna język angielski
Nawrocka Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Paruszewska Donata historia, język polski
Poroś Konrad wychowanie fizyczne
Poroś Monika Wychowawca w świetlicy
Pytlińska Anna matematyka, informatyka
Siewieja Grażyna bibliotekarz
Suchowska Anna edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Szczepańska-Chenczke Adrianna przyroda, technika
Trawnik Małgorzata język polski
Więckowska Krystyna wychowawca świetlicy
Ukleja Bożena religia, wychowawca świetlicy
Załecka Katarzyna informatyka